Trang chủ > Tuyển sinh

HỌC TRỰC TUYẾN CHÍNH QUY – I-LEARNING
Lựa chọn mới của THẾ HỆ Z

HỌC BỔNG CHẮP CÁNH
– Miễn học phí 01 học kỳ/khóa học đồng thời nhận tài trợ chi phí sinh hoạt trị giá 06 triệu đồng/năm

Thông tin chi tiết

HỌC BỔNG TƯƠNG LAI
-Miễn học phí 03 học kỳ/khóa học đồng thời nhận tài trợ chi phí sinh hoạt trị giá 06 triệu đồng/năm

Thông tin chi tiết

HỌC BỔNG XUẤT SẮC
– Miễn học phí 01 học kỳ/khóa học chi phí sinh hoạt trị giá 06 triệu đồng/năm

Thông tin chi tiết

HỌC BỔNG THÀNH CÔNG
-Miễn học phí 03 học kỳ/khóa học đồng thời nhận tài trợ chi phí sinh hoạt trị giá 06 triệu đồng/năm

Thông tin chi tiết

Xét tuyển thẳng

5-10% tổng chỉ tiêu xét tuyển

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2022

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2022

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

40-50% tổng chỉ tiêu xét tuyển

NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“ĐẮT VIỆC” NHẤT HIỆN NAY

11 20220413034439

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Xem chi tiết
16 20220413031515

Ngành Quản trị khách sạn

Xem chi tiết

TRÒ CHUYỆN CÙNG SINH VIÊN
I-LEARNING