Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế toán Doanh Nghiệp

Mục tiêu đào tạo:

  • Chương trình đào tạo trung cấp  ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng làm việc, đồng thời học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
  • Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp:

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

13

MH1

Giáo dục chính trị

2

MH2

Pháp luật

2

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

MH4

Giáo dục thể chất

2

MH5

Tin học

2

MH6

Tiếng Anh

3

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

16

MH7

Nguyên lý thống kê

2

MH8

Nguyên lý kế toán

2

MH9

Kinh tế chính trị

2

MH10

Kinh tế vi mô

2

MH11

Lý thuyết tài chính

2

MH12

Luật kinh tế

2

MH13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

2

MH14

Anh văn chuyên ngành

2

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

27

MĐ15

Tài chính doanh nghiệp

2

MĐ16

Kế toán doanh nghiệp 1

3

MĐ17

Kế toán doanh nghiệp 2

3

MĐ18

Kiểm toán căn bản

2

MĐ19

Kế toán Excel

3

MĐ20

Kế toán quản trị

2

MĐ21

Kế toán doanh nghiệp 3

3

MĐ22

Thuế

2

MĐ23

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

MĐ24

Thực tập kế toán thủ công

2

MĐ25

Kế toán trên máy tính

3

MĐ26

Thực tập tốt nghiệp

6

Thông tin liên hệ

Học sinh, sinh viên, phụ huynh cần hỗ trợ thông tin Tuyển sinh, Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Phòng tuyển sinh của Nhà trường theo thông tin dưới đây:

Phòng Tuyển sinh – I-LEARNING:

193 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh. TP.HCM

tuyensinhilearning@gmailcom

0921.875.237

5/5 - (100 bình chọn)

Đăng Ký Thông tin

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *